Wadgids.NL

Vertrektijden
Wadlooptochten
2021

 
 
   

Wadlooptochten voor Groepen - OKTOBER 2021


Op onderstaande data en tijden organiseren we graag een wadlooptocht voor u.
U stelt daarbij zelf de groep samen, er zijn op onderstaande tochten geen mogelijkheden voor individuele inschrijving!


  September November  

Toelichting op bovenstaande tabel met vertrektijden

Op bovenstaande data en tijden organiseren we graag een wadlooptocht voor u.
U stelt daarbij zelf de groep samen, er zijn op bovenstaande tochten geen mogelijkheden voor individuele inschrijving.

Zolang de 'gedeeltelijke lockdown' duurt (vanaf 15 oktober 2021) kunnen zich maximaal 3 deelnemers per groep inschrijven. Jongeren van 10-12 jaar kunnen 'onbeperkt' mee.
Zie de Homepage voor de kosten.

Niet vermelde data of vertrektijden
zijn volgeboekt, er is geen veerboot, het is te donker of we zijn op dat moment verhinderd.

Vertrektijden overige bestemmingen,
bv. Simonszand en Duitse eilanden op aanvraag.

Kouder water
In oktober koelt het zeewater snel af. De tweede helft van oktober kunnen de oversteken naar de eilanden niet meer zonder surf- of duikpak worden gelopen. Voor wadloopzwerftochten is geen speciale uitrusting vereist, omdat bij deze tochten geen diepe geulen worden gepasseerd.

Leeftijd en lengte 
Voor de oversteken naar of van de eilanden (Ameland, Engelsmanplaat, Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog) geldt: minimaal 14 jaar en 1.65 m groot. Ouder dan 70 jaar? Deelname uitsluitend in overleg met de gids.

Voor de tocht Lauwersoog - Brakzand - Schiermonnikoog geldt: deelname is mogelijk vanaf 12 jaar en iedere deelnemer is tenminste 1.60 m groot. Ouder dan 70 jaar? Deelname alleen mogelijk na overleg.

Voor wadwerftochten geldt: iedereen kan mee vanaf 10 jaar, mits gezond en niet corpulent.

Opgave en verdere inlichtingen
svp. per e-mail.
Vergeet bij opgave voor een tocht niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.