Wadgids.NL


2024


 Veel Gestelde Vragen 

     1. Veiligheid onderweg
     2. Helikopter ?
     3. Gezondheid, leeftijd
     4. Afgelasting
     5. Annulering
     6. Bagagetransport
     7. Andere vertrektijd mogelijk ?
     8. Basketbalschoenen ?
     9. Regenpak in de winter
   10. Geen verhuur
   11. Overnachting
   12. Zeehonden ?
   13. Mogen honden mee ?
   14. PV naar Schiermonnikoog
   15. Drukte op het wad
   16. Verstoring
   17. Privacy en 'cookies'

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Hoe is de veiligheid geregeld onderweg?

Wadlopen is een sportieve activiteit met een beperkt risico. Het risico wordt heel klein gehouden:

 • door optimale kennis van wadlooproutes, weer, getij enz.,
 • door bij ongunstig weer de tocht af te lasten
 • en door onderweg marifoon, telefoon, brancard e.d. mee te nemen.

De deelnemers dragen hun steentje bij aan de veiligheid door

 • stipt op tijd en fit aanwezig te zijn op de afgesproken plaats
 • met voldoende kleding, goed schoeisel en voldoende te eten en te drinken.
 • (ernstige) suikerziekte, hartklachten enz. ? Deelname is alleen mogelijk na tijdig overleg met de wadloopgids en met goedvinden van uw arts.
 • drie maanden of langer zwanger? Wacht een jaartje met je tocht.

Bij harde westenwind, kans op onweer, dichte mist en erg koud weer gaat de tocht niet door. Hierover wordt de avond voor de tocht een beslissing genomen (20.30 uur). Bij tochten die na 11.00 uur beginnen wordt 's morgens om 07.00 uur besloten of er kan worden gelopen.

De veiligheid tijdens wadlooptochten is wettelijk geregeld in de
Wadloopverordening Groningen, Friesland en Noord Holland.


2. Komt de heli als ik me onderweg niet goed voel?

We gaan er van uit dat deelnemers gezond zijn en in staat zonder moeite 3 - 4 uur in een normaal tempo te wandelen.
Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan de wadlooptochten.

Als er onderweg toch hulp nodig is van een arts, neemt de gids contact op met de Kustwacht. In overleg met de Kustwacht wordt beslist hoe het snelst een arts bij de patiènt kan komen. Soms is dat met een reddingboot, meestal met een helikopter. Heli's vliegen echter niet voortdurend boven het wad om te kijken of iemand hulp nodig heeft. En met name in het weekend staat personeel en heli niet gereed om binnen een minuut uit te kunnen rukken. De aanvliegtijd kan een uur of langer duren.
Wie wat dit betreft geen enkel risico wil lopen (op het vasteland geldt een aanrijtijd van ca. 20 minuten) kan beter niet gaan wadlopen.


3. Gezondheid, leeftijd en lengte

Voor deelname aan iedere wadlooptocht geldt: de deelnemers zijn gezond en niet corpulent.

Voor de oversteken naar of van de eilanden (Ameland, Engelsmanplaat, Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog) geldt: minimaal 14 jaar oud en 1.65 meter groot.
70 jaar of ouder? Deelname alleen mogelijk na overleg met de gids.

Voor de tocht Lauwersoog - Brakzand - Schiermonnikoog geldt: deelname is mogelijk vanaf 12 jaar en iedere deelnemer is tenminste 1.60 meter groot.
70 jaar of ouder? Deelname alleen mogelijk na overleg met de gids.

Voor wadwerftochten geldt: iedereen kan mee vanaf 10 jaar.


Wadloper onderweg naar Ameland 14 november 2020 - Foto Kees Bangma


4. Wanneer gaat een tocht niet door?
En hoe is het dan geregeld met het geld?

Bij harde westenwind, kans op onweer, dichte mist en erg koud weer gaat een wadlooptocht niet door. Hierover wordt de avond voor de tocht een beslissing genomen (20.30 uur). Bij tochten die na 11.00 uur beginnen wordt 's morgens om 07.00 uur besloten of er kan worden gelopen.

Als een oversteek naar bv. Ameland of Schiermonnikoog wordt afgelast, is soms wel een zwerftocht op het wad mogelijk. Maar niet bij kans op onweersbuien, dan is verblijf in elk open terrein gevaarlijk.

Bij afgelasting van de wadlooptocht door de wadloopgids(en) bent u geen kosten verschuldigd, een evt. aanbetaald bedrag wordt volledig teruggestort.


5. Annulering

Als het wadlopen wegens onveilig weer, te hoge waterstand of onvoldoende inschrijvingen wordt afgelast door de wadloopgids zijn er geen kosten.

Na boeking van een wadlooptocht brengen we bij annulering door de inschrijver de volgende bedragen in rekening:

 • Bij annulering t/m 1 maand voor aanvang van de wadlooptocht: geen kosten
 • Bij annulering van 1 maand t/m 2 weken voor de aanvang van de wadlooptocht: 40 % van het overeengekomen bedrag
 • Bij annulering van 2 weken voor de aanvang van de wadlooptocht tot het moment van aanvang van de wadlooptocht: 70 % van het overeengekomen bedrag.

Bij annulering van Dagtochten / Wadden-Events laten we de annuleringsvoorwaarden graag weten bij de overeenkomst.


6. Kan de bagage met de veerboot mee?

Door de week meestal wel, van zaterdagmiddag t/m zondagavond niet.
Wij kunnen dit niet voor u verzorgen, alleen onderstaande bedrijven kunnen dat.

Voor inlichtingen:

 • Ameland
  De Vries Transport, Holwerd, tel. 0519 - 56 17 11.
  De Ridder Transport, Ameland, tel. 0519 - 55 43 66
  https://rdvtransport.nl/wadlopen

 • Schiermonnikoog
  Visser Transport, Lauwersoog, tel. 0519 - 34 99 99.
  De Ridder Transport, Schiermonnikoog, tel. 0519 - 53 18 51.

De droge kleren en schoenen om na de wadlooptocht aan te trekken
moet iedereen zelf meenemen onderweg.

Soms wordt de tocht afgebroken en wordt er teruggekeerd naar de wal. Met natte en modderige kleren en schoenen bent u dan niet welkom op de veerboot naar het eiland. En bij vertragingen en kleine of grote incidenten op het wad wordt het koud en is het nodig dat er voldoende reservekleren in de groep zijn.
Reserveschoenen in de rugzak zijn nodig om aan te kunnen trekken als de wadloopschoenen onderweg kapot gaan, de zolen er onderweg afvallen e.d.


7. Kunnen we ook op een andere tijd gaan wadlopen dan in het vertrektijdenschema staat aangegeven?

Meestal niet. Wadlooptochten worden gemaakt in de uren rond laagwater. Dwz. de laatste uren van de eb en het eerste uur van de vloed. Als een tocht naar Ameland bv. om 08.00 uur gepland staat, is het laagwater ter plaatse om 10.30 uur. Als er pas om 10.00 uur wordt vertrokken is dat veel te laat om nog veilig een oversteek te kunnen maken. Je komt dan op Ameland aan (of niet) als het wad al weer grotendeels onder water staat.
Het getijverschil in de Nederlandse Waddenzee is ca. 2.5 meter. Bij hoogwater staan de bij laagwater droogstaande platen op de meeste plaatsen diep onder water. Wadlopers hebben er dan niets te zoeken.

Bij oversteken naar of van eilanden ligt de vertrektijd vast en kan er niet eerder of later worden vertrokken dan in het vertrektijdenschema staat aangegeven.
Bij zwerftochten op het wad is er wat meer ruimte en kan er soms ook wel een uur eerder of later vertrokken worden. Uiteraard uitsluitend in overleg!

Een getijgolf (vloed + eb) passeert de Waddenzee in 12½ uur.
Na 12½ uur, 25 uur etc. zijn er nieuwe mogelijkheden.
Eerder niet.


Wadlopers onderweg naar Ameland 14 november 2020 - Foto Kees Bangma


8. Zijn hoge (basketbal)schoenen tijdens het wadlopen verplicht?

Dat is bij ons niet verplicht. We vragen de deelnemers goed passende en lekker lopende sportschoenen mee te nemen. Het mogen hoge schoenen zijn, maar ook lage. Wel belangrijk: de schoenen moet goed passen.
Zorg voor schoenen met veters om wanneer nodig de veters strak aan te kunnen trekken.

Ook prima zijn hoge surfschoenen (met een rits). Ook deze schoenen moeten beslist goed passen. Lage surfschoenen gaan uit het in slik en zijn niet toegestaan.

Deelname op blote voeten of sokken is onveilig en daarom niet toegestaan. Kapotte, scherpe schelpen in het slik zijn niet te zien en kunnen tot verwondingen leiden. Lopen op blote voeten over een rif met Japanse oesters leidt tot ernstige verwondingen.


9. Waarom is er een regenpak nodig bij wadzwerftochten in het koude seizoen ?

De winterwadzwerftochten bij Noorpolderzijl Gn en vanaf Ameland en Schiermonnkoog worden gelopen op goedpassende rubberlaarzen en met een regenpak aan. Is het regenpak ook nodig bij droog weer, dwz. als het niet regent ?

Ja, dat is wel nodig. Soms valt een deelnemer wat onhandig in het slik. Daar word je drijfnat van. Zonder regenjas en regenbroek is je lange broek en eventueel je jas drijfnat. De tocht moet worden afgebroken in verband met het risico van onderkoeling. Met een regenjas en regenbroek aan wordt alleen de buitenkant van het regenpak nat (en slikkig). Er onder blijven de kleren droog. Niks aan de hand, de tocht kan worden vervolgd.

Dikwijls staat er vrij veel wind op het wad. Je loopt door plassen zeewater heen, daarbij ontstaan er druppels zeewater die de wind tot op een halve meter hoogte kan opblazen. De druppels waaien met de wind mee tegen degene aan die naast je loopt ... deze deelnemer wordt daar na enige tijd drijfnat van. Met een regenbroek aan blijven de warme kleren onder de regenbroek droog en krijg je het niet koud.

Kortom, de wadlopersuitrusting bij wadzwerftochten in het koude seizoen bestaat uit goedpassende rubberlaarzen en een regenpak. Wie dit niet bij zich heeft kan helaas niet mee. Als meerdere deelnemers hun uitrusting niet in de orde hebben wordt de wadlooptocht last minute afgelast.


10. We verhuren geen 'wadloopschoenen'!

U gaat een flinke wandeling maken op het wad. In plaatselijk ruw terrein. Dat doen we op prettig lopende en goedpassende sportschoenen. Van u zelf. We verhuren ze niet.
De schoenen zijn dan misschien te groot en gaan uit in het slik. Of ze zijn te klein en knellen met als gevolg blaren of wonden. De deelnemers aan onze wadlooptochten nemen dus zelf goed passende sportschoenen mee.


11. Kunnen we ook een dag later met de boot terug vanaf Ameland of Schiermonnikoog?

Dat kan, u kunt als voetganger terugreizen wanneer u wilt. Wel moet de veerboot van Ameland of Schiermonnikoog naar de wal (door u zelf!) worden gereserveerd en betaald. De rederij Wagenborg die de bootdiensten verzorgd stelt dit als voorwaarde sinds 1 januari 2024. Het kan online via www.wpd.nl.

De vertrektijden van de veerboot staan op


12. Zien we zeehonden onderweg?

Soms zijn er zeehonden te zien tijdens de tochten naar Engelsmanplaat, Simonszand en Rottumeroog. Vrijwel nooit op de tochten naar Ameland en Schiermonnikoog. Soms zijn zeehonden te zien tijdens zwerftochten als we langs een diepe geul lopen.

Zeehonden verblijven in en bij diep water, met name in de zeegaten tussen de Waddeneilanden. En in en bij de diepe geulen van de Waddenzee. Een zeehond ligt nooit midden op een uitgestrekte wadplaat. Op de terugtocht met de boot vanaf Rottumeroog zijn altijd en vanaf Simonszand dikwijls zeehonden te zien.


Jonge Gewone zeehond (Phoca Vitulina) - Foto Lammert Kwant


13. Mogen honden mee op het wad?

Helaas niet. Volgens de Wet Natuurbescherming en de Wadloopverordening mogen honden niet mee omdat ze, met name als ze los lopen, te veel verstoring onder vogels veroorzaken. Verder starten en eindigen wadlooptochten vaak in agrarisch gebied waar vee loopt. Op Ameland eindigt de wadlooptocht in een groot weiland met schapen. De eigenaren willen ons daar niet hebben als we honden meenemen.
En: het wad is geen strand ! Wegzakken in het slik, scherpe schelpen, geulen. Het is maar de vraag of de hond op het wad met volle teugen geniet.


14. Onze personeelsvereniging wil graag wadlopen naar Schiermonnikoog. Of als bedrijfsuitje. Kan dat?

Helaas niet. Deze tocht is lang en zwaar, ca. 17 km lopen. In het begin veel water, op de hele route ligt nogal wat slik. De deelnemers wordt niet veel tijd gegund aan het begin van de tocht 'leergeld te betalen'.
Naar Schiermonnikoog wordt alleen gelopen met ervaren wadlopers. U bent ervaren als u eerder aan een wadloopzwerftocht hebt meegedaan of naar Ameland, Rottumeroog of Engelsmanplaat bent gelopen.

Een kortere tocht naar Schiermonnikoog is echter ook mogelijk, nl. door met een boot vanuit Lauwersoog alvast een stuk richting Schiermonnikoog te varen, de zgn. 'Brakzandtocht naar Schier'. Deze tocht is wel geschikt voor vrijwel iedere groep.


Wadlopers onderweg naar Ameland 14 november 2020 - Foto Kees Bangma


15. We hadden ons voorgesteld op deze zaterdag in juni of september met alleen ons eigen groepje naar Ameland te lopen. Maar zien honderden andere wadlopers. Hoe kan dat?

Als we als aanbieders van wadlooptochten alle belangstellenden zouden toelaten die op een dergelijke zaterdag in juni of september naar Ameland willen lopen, zouden we soms 1000 mensen tegelijkertijd deze tocht maken. Dit is ongewenst vinden zowel de provinciale overheid als de wadlooporganisaties. Er valt te weinig te genieten voor de deelnemers (en de gidsen!) bij zulke grote aantallen deelnemers. En de verstoring van vogels is wel erg langdurig en misschien over een groot oppervlak.

De wadlooporganisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt over maximale aantallen deelnemers. Voor Ameland geldt dat er, als het even kan, niet meer dan 350 wadlopers in eén keer naar Ameland lopen. Nog veel, maar minder als de 1000 die je misschien wel zou kunnen aannemen.

Wettelijk mogen groepen wadlopers maximaal 60 personen groot zijn. Er mogen wel meer groepen van 60 personen op het wad lopen op dezelfde route. Ze moeten echter strikt van elkaar gescheiden blijven lopen.


16. Is wadlopen schadelijk voor de natuur?

Volgens ons nauwelijks omdat wadlopen 'beperkt is naar plaats en tijd'. In grote delen van de Waddenzee komen nooit wadlopers. Alleen op sommige plaatsen op sommige dagen in de uren rond laagwater. Wadlopers staan nooit lang stil.
Zeehonden zien we niet vaak, ze zitten bij en in diep water waar wadlopers niet of weinig komen. Vogels vliegen op bij passage, maar kunnen weer gaan zitten zodra de groep wadlopers is gepasseerd. Broedvogelkolonies worden gemeden.
De enige dieren die schade ondervinden van wadlopers leven in het slik, bv. draadwormen en zeeduizendpoten. Wadlopers zakken in het slik weg en verstoren daarmee hun gangetjes en beschadigen sommige van deze dieren.

Door de wadlooporganisaties zijn afspraken gemaakt om verstoring van de natuur in de Waddenzee zoveel mogelijk te voorkomen, daartoe is een Gedragscode opgesteld.


17. Privacy-statement en 'cookies'

Wadgids.NL plaatst voor zover ons bekend geen 'cookies'. De website is gemaakt met HTML en maakt gebruik van enkele eenvoudige (java-)scripts.

Verzoeken om info per e-mail worden door ons bewaard zo lang als nodig. Als er geen afspraak wordt gemaakt wordt de e-mail direct verwijderd.

Bij een afspraak voor een wadlooptocht, excursie of uitstapje worden op papier de afspraken genoteerd. Met uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. En na afloop van een kalenderjaar zeven jaren bewaard, de termijn die de Belastingdienst voorschrijft.

E-mails worden bewaard tot de afspraak is geweest en daarna binnen 10 dagen definitief van onze pc verwijderd.

Wadgids.NL
Lammert Kwant